Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

Ông tôi

BÙI BÁ TUÂN

Bạn bè bảo ông không già

Bởi ông vẫn hát bài ca yêu đời

Nhờ đâu sức khoẻ tuyệt vời

Thể thao dưỡng, sức hay trời nào ban.


Họ hàng bảo ông tướng quan

Vì ông đẹp lão - chứa chan tình người

Học hành cần mẫn vui tươi

Giúp ai cơ nhỡ, phù người nghĩa nhân.


Cả đời vì nước, vì dân

Vì con, vì vợ, vì phần tâm linh.


Ông khuyên: muốn tránh người khinh

Đức, Tài, Kinh sử, vẹn tình hơn cha.


Đấy là hồng phúc ông bà

Truyền lưu con cháu nở hoa sang giầu

Tiền, quyền dù lớn đến đâu

Nghĩa nhân, hưng thịnh ở câu báo đền!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét