Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

Nghĩa hiếu sinh không thể phai mòn

Tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng

BÙI BÁ TUÂN

(Kính tặng mẹ Việt Nam anh hùng)


...Ngày báo tử hai con mẹ chết đi - sống lại

Mẹ dặn lại con... bằng hơi thở cuối cùng...

Rồi mẹ hoá vĩnh hằng - Miền Tây Trúc ung dung

Thế là trọn một đời người đói khổ

Người phụ nữ nghèo cùng đinh quá cố

Khắc khoải chờ chồng tất cả vì con.


Nghĩa hiếu sinh không thể phai mòn

Con xây mộ, lâp ban thờ nhớ ghi công ơn mẹ

Hận trách mình mười lăm vụng về nuôi mẹ

Bởi đói nghèo chưa được học uyên sâu.Mẹ sớm đi - con nặng nỗi đau

Mẹ số khổ - thác rồi vẫn khổ

Hai mươi lăm - lăm lần chạy mộ

Tủi thân con nghèo vẫn một mình con:

Con vẫn hướng thiên văn, địa lí núi non

Tìm phong thuỷ âm dương hợp sức

Vận thế gia tiên cao dầy công đức

Đặt mộ phần:

-Đất lành sơn thuỷ đại phúc cháu con

***

Nhà mẹ lần này xây chắc, đẹp, vuông, tròn

Cao chín tầng, Vượng Khí, Lộc Tài vào tám hướng

Mẹ Đức Tâm - cháu con Thịnh Vượng

Đời nối đời kết phát công danh

Ý chí kiên cường tất vạn sự thành

Phúc - Thọ - Lộc - Tài, vô cương bền vững...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét