Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

NHỮNG NGƯỜI TRUNG NGHĨA

Trao kỷ niệm chương chiến sĩ thông tin B5
Thợ dây máy chúng tôi !
- Suốt một thời đi trước về sau
Bom dội trên đầu – đạn nâng chân bước
Lệnh: “Mạch máu thông tin giữ gìn bằng được”
Cho chiến dịch này: “Hè đỏ lửa” kiên cường.

Quảng Trị hiên ngang quằn quại tình thương
Không tả nổi máu xương- vì tổ quốc
Chấp nhận hy sinh dường như quen thuộc
Mạch máu thông tin quyết phải tuần hoàn

Biết bao người thịt nát xương tan
Gom không đủ thân hình làm truy điệu
Không kịp một lời gửi về báo hiếu
Vẫn nối thông tin bằng ý trí anh hùng

Đường dây đi điệp điệp trùng trùng
Qua Thạch Hãn – Đông Hà vòng về Thành Cổ
Vượt núi băng rừng từng trăm cây số
Đồng Hới – Khe Xanh – Đường Chín – Nam Lào

Cõng dây máy lên… xúc động tự hào
“Truy điệu sống” trước khi vào chiến dịch
Đường giây máy thiên thần kỳ tích
Cùng quân dân tô sáng chói sử vàng…
Người trở về !
                  -Thương-Bệnh binh đầy thế vẻ vang
Nhưng bị nhiễm chất độc Đi-ôxin của Mỹ
Quằn quại, đớn đau, đói nghèo, tiều tuỵ
Hủy hoại giống nòi còi chột dài lâu

Hỡi lương tri nhân loại toàn câu
Có thấu hiểu nỗi đau thời đại
Có nghe thấy tiếng thét gào oan trái
Của nạn nhân nhiễm chất độc Đi-ôxin

Hãy lập trình cho chân lý niềm tin
Hay ngăn chặn hẳn những mưu đồ độc ác
Cho loài người không trái oan đen bạc
Tổ quốc mình xanh sạch đẹp đất trời hoa
Nhân loại hành tinh vui hạnh phúc hợp hòa.

1 nhận xét: