Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

CHỮ TÔI


Đời người bươn trải mải xưng tôi
Thêm dấu huyền ngang hoá chữ tồi

Sắc nhọn khoe danh thành tối tối
Bi tròn nặng thế tội mà thôi
Bớt thù hoà hợp tiêu trừ hoạ
Tăng bạn đồng tâm phúc sinh sôi
Khiêm tốn nhịn nhường đầy vẫn thiếu
            Chữ tôi hết dấu hẳn toi ôi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét