Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

Bí quyết thương trường

BÙI BÁ TUÂN

Chốn thương trường đường nở mở ước mơ

Giàu đẹp thế - bẫy giăng đầy tội lỗi

Tính gian tham lọc lừa, bạc bội.

Sáng ân tình - chiều giả dối so đo.


Chốn thương trường thắng bại phải rằng co.

May, khôn - sống; Ngu, lười, oai, sĩ - chết.

Phải bền tâm cơ mưu từng chân rết.

Đợi tới mùa đơm cá hẳn thắng to.


Đất hùng thiêng ám hãm mọt bo bo.

Trời linh nghiệm phù nâng người xởi lởi.

Phá uy danh bởi cố tình lừa dối.

Mượn nghĩa tình làm vụ lợi đơn phương.Có ai hay bí quyết của thương trường?

Trong chữ "Tín"biết bao điều kì diệu.


Nhẫn lại, khiêm nhường, bỏ điều kênh kiệu.

Giao thiệp bạn bè tỉnh táo khôn ngoan.


Nhớ chuyên sâu nghề nghiệp đã bàn

Đừng nhấp nhổm theo đòi toi học phí.

Hãy năng động khôn ngoan bằng rẻ ế.

Tưởng thua nay mà thắng lớn ngày mai.


Võ kinh doanh có nhiều bậc kì tài

Trong quyền biến cần nhân thời ứng việc

Học kinh nghiệm không dập khuôn đơn chiếc.

Đón vòng quay tạo hoá lộc bốn mùa!Bỏ nhỡ đà đành chấp nhận quả thua

Tâm điểm tĩnh, tính mưu dành quả khác

Tiếng đồng tiền cũng là lời đồng bạc

Vội tham giàu dễ tội lỗi ô danh.


Quý vi hoà cho vạn sự thành

Đời không luỵ, lựa đất trời bằng trí

Bữa cơm ngon trong gia đình bình dị

Sự nghiệp bền cần chồng vợ ấm êm.


Hạnh phúc gia phong con cháu thảo hiền

Tiền bất hiếu - đất không tha trời nào nhượng bộ.

Cùn ý trí - hoài tử vi mệnh số.

Nghiện bạc cờ, tham dâm thâm hiểm - hỏng ba đời.


Người biết địa lý, thiên văn, tướng pháp sáng ngời

Đấy là gốc nhạc công thành đường sự nghiệp.

Còn việc bại - thành vẫn xoáy vần vạn kiếp

Rất lạ mà quen tan hợp thần kỳ

Tất cả nhờ thời, cùng tâm trí mở đường thi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét